Vi ønsker, at det skal være nemt at forstå vores produkter, nemt at ansøge og nemt at få udbetalt det ønskede beløb
Ekspres Bank er ejet af BNP Paribas - Personal Finance

Om Ekspres Bank

I Ekspres Bank gør vi det nemt, trygt og sikkert at låne til de projekter, du har behov for. Vi har allerede flere hundredetusinde kunder og er en bank, som henvender sig til alle private personer.
Vi ønsker, at det skal være nemt at forstå vores produkter, nemt at ansøge og nemt at få udbetalt det ønskede beløb. Og med næsten 30 års erfaring garanterer vi for en tryg og sikker proces.

Ekspres Bank blev etableret i 1987 som et samarbejde mellem Handelsbanken og Dansk Supermarked. Af samme grund har vi altid haft en tæt forankring i detailhandlen. I dag samarbejder vi med flere end 2.000 forhandlere – heriblandt mange førende varehuse og butikker. Hvert år behandler vi mere end 400.000 låneansøgninger, hvilket placerer os blandt de førende låneudbydere på det danske marked.

Vores hovedkontor ligger i Taastup. I Norge har vi kontor i Oslo og udbyder lån under navnet Ekspress Bank og i Sverige udbyder vi lån under navnet SevenDay. I alt huser vi mere end 200 dygtige medarbejdere. Vi er en del af en international koncern, idet vi er ejet af BNP Paribas Personal Finance. BNP Paribas Personal Finance er repræsenteret i mere end 30 lande, beskæftiger over 20.000 medarbejdere og håndterer cirka 27 millioner kunder. Dermed har Ekspres Bank et bagland, der sikrer den fornødne økonomisk stabilitet, der er en forudsætning for at drive bank i dag.


Databeskyttelseserklæring

BNP Paribas har udarbejdet en databeskyttelseserklæring, som dækker eksisterende, tidligere og kommende kunder. Erklæringen er dækkende for hele BNP Paribas som enhed og således ikke kun for Ekspres Bank A/S. Du finder BNP Paribas’ databeskyttelseserklæringen her.

Vores mission

Vi ønsker at hjælpe flest mulige mennesker med at realisere deres projekter, store som små, på en ansvarlig måde.

Bestyrelse/Regnskaber

Bestyrelsesmedlemmer

Gilles Zeitoun (Formand)
Veronique Berthout
Pierre de Fontenay
Michael Ravbjerg Lundgaard
Gilles de Wailly
John Poulsen
Frederic Thoral

Valgt af medarbejderne:
Marion Lorenzen
Niels Egede Olsen
Nicki Reinhold Byel

Perioderegnskaber

Herunder kan du hente regnskaber fra Ekspres Bank A/S.

Årsregnskab 2017 - Download her
Halvårsregnskab 2017 - Download her
Individuelt solvensbehov 2016 - Download her
Årsregnskab 2016 - Download her
Halvårsregnskab 2016 - Download her
Individuelt solvensbehov 2015 - Download her
Årsregnskab 2015 - Download her
Halvårsregnskab 2015 - Download her
Individuelt solvensbehov 2014 - Download her
Årsregnskab 2014 - Download her
Halvårsregnskab 2014 - Download her
Individuelt solvensbehov 2013 - Download her
Årsregnskab 2013 - Download her
Halvårsregnskab 2013 - Download her
Individuelt solvensbehov 2012 - Downlod her
Årsregnskab 2012 - Download her
Halvårsregnskab 2012 - Download her
Årsregnskab 2011 - Download her
Halvårsregnskab 2011 - Download her
Årsregnskab 2010 - Download her
Halvårsregnskab 2010 - Download her
Årsregnskab 2009 - Download her
Halvårsregnskab 2009 - Download her
Årsregnskab 2008 - Download her
Halvårsregnskab 2008 - Download her
Årsregnskab 2007 - Download her

Revisionsudvalget

Michael Ravbjerg Lundgaard udgør Ekspres Banks uafhængige og kvalificerede medlem af bestyrelsen i henhold til Revisionsudvalgsbekendtgørelsen. Herudover bestrider Michael Ravbjerg Lundgaard en stilling som Intern Revisionschef i DSB og har i øvrigt en karriere bag sig som revisionschef i Sampension samt et mangeårigt virke i revisionsbranchen, bl.a. som statsautoriseret revisor hos PwC.
Michael Ravbjerg Lundgaard er vurderet kvalificeret i henhold til Revisionsudvalgsbekendtgørelsen § 5, stk. 3, nr. 2, 5 og 6 og kan således foretage en selvstændig vurdering af, om Ekspres Banks regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring samt lovpligtige revision tilrettelægges og gennemføres på en hensigtsmæssig måde i forhold til bankens størrelse og kompleksitet.

Finanstilsynets redegørelser i Ekspres Bank


Ekspres Bank har haft ordinært tilsynsbesøg i oktober 2013.

Læs Finanstilsynets redegørelse om inspektion i Ekspres Bank her

Redegørelse om risikooplysning til Ekspres Bank, 3. kvartal 2017. 

Læs Finanstilsynets redegørelse om risikoplysning til Ekspres Bank her


IFRS 9

Ekspres Bank har truffet beslutning om at anvende overgangsordningerne, der er fastsat i forordning nr. 2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger for afbødning af virkningen af indførsel af IFRS9 på kapitalgrundlaget mm.
Ekspres Bank har herunder besluttet ikke at anvende overgangsordningerne (for virkninger af IFRS 9 i overgangsperioden) fastsat i stk. 4 i art. 473a.


Lønpolitik hos Ekspres Bank


Lønpolitik hos Ekspres Bank



Betingelser og bestemmelser


Læs Ekspres Banks betingelser og bestemmelser her

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling | 29. januar 2018

Læs indkaldelsen her