En ulykkesforsikring giver tryghed til din familie

En ulykkesforsikring giver økonomisk tryghed

Tegner du en ulykkesforsikring via Ekspres Bank, er du og din familie sikret økonomisk tryghed, hvis ulykken er ude. Forsikringen får du desuden til en fordelagtig pris.


Med forsikringen får du:

 • Mulighed for at tegne en forsikring både til dig selv og hele din familie.
 • En god pris: kun 60 kr./md. (voksen) og 45 kr./md. (barn).
 • Dækning 24 timer i døgnet og i hele verden.
 • Nemme og gennemskuelige forsikringsbetingelser.Bestil en ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring FAQ

Ulykkesforsikring FAQ

 • Om forsikringen

  Ulykkesforsikringen dækker 24 timer i døgnet i hele verdenen og har en forsikringssum på 500.000 kr.

  Ulykkesforsikringen består af følgende dækninger:

  Dækning Erstatning
  Varigt mén Erstatning udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til medicinske invaliditet (varigt mén) på min 5 %. Dvs. ved 5 % méngrad får man udbetalt erstatning svarende til 5 % af forsikringssummen på 500.000 kr., mens man ved méngrad på 20 % får udbetalt erstatning svarende til 20 % af forsikringssummen på 500.000 kr.
  Dobbeltdækning Ved et ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30 % eller derover, yder forsikringen dobbelt erstatning. Dvs. ved 30 % méngrad får man udbetalt erstatning svarende til 60 % af forsikringssummen på 500.000 kr.
  Tandskade Når et ulykkestilfælde er årsag til tandskade, erstattes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Tandskader på børn som først kan ses/afgøres efter, de er fyldt 18 år dækkes også.
  Behandlingsudgifter Udgifter til lægeordineret behandling grundet en ulykke hos fysioterapeut og kiropraktor erstattes.
  Straks-erstatning Brud på skulder, overarm, albue, underarm, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lårben, i knæ, underben, i ankel, mellemfod samt menisklæsion, overrevet korsbånd, totalt overrevet akillessene, diskusprolaps, giver en erstatning på 1 % af forsikringssummen på 500.000 kr.
  Dødsfald Beløb på 50.000 kr. udbetales, hvis en voksen dør som følge af en ulykke og 25.000 kr. udbetales, hvis barn dør som følge af en ulykke.

  Ved erstatning sker udbetalingen til dig, som er forsikrede. Ved dødsfald udbetales til dødsboet.

 • Hvem kan tegne forsikringen?

  Forsikringen kan tegnes af dig samt for din ægtefælde/registrerede partner/samlever (medforsikrede). For at kunne tegne forsikringen skal du og medforsikrede ved forsikringens ikrafttræden

  • være fyldt 18 år, men endnu ikke 71 år, og
  • have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).


  Forsikringen kan også tegnes for dine eller din medforsikredes børn, som ikke er fyldt 18 år. Børn skal have et dansk CPR-nummer samt fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).

   

   

 • Hvornår træder forsikringen i kraft?

  Forsikringen træder i kraft, den dag Ekspres Bank har indgået en aftale med dig over telefonen eller via Ekspres Banks hjemmeside. Hvis forsikringen er tegnet med skriftlig accept, træder forsikringen i kraft, når Ekspres Bank har modtaget den skriftlige accept – under forudsætning af at tegningskriterierne er opfyldt. Forsikringsaftalen gælder en måned ad gangen og forlænges automatisk med en måned ad gangen.

  Har du spørgsmål eller brug for yderligere materiale om ulykkesforsikringen, er du velkommen til at kontakte os på telefon
  70 30 00 06.

   

   

 • Hvor længe dækker forsikringen?

  Forsikringen ophører for dig den dag, hvor

  • du fylder 76 år,
  • du afgår ved døden, eller hvis
  • du eller BNP Paribas Cardif opsiger forsikringen.

  Såfremt der er tegnet ulykkesforsikring på barn/børn ophører forsikringen, når barnet/børnene fylder 18 år.

 • Hvad koster ulykkesforsikringen?

  Ulykkesforsikringen koster 60 kr. pr. voksen pr. måned og 45 kr. pr. barn pr. måned.

  Skadesforsikringsafgift og provision:
  BNP Paribas Cardif, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, indbetaler skadesforsikringsafgift til staten i henhold til skadesforsikringsafgiftsloven.

  Ekspres Bank modtager provision i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Ekspres Bank og BNP Paribas Cardif.
  Du kan få mere information hos Ekspres Bank.

  Ovenstående pris er inkl. skadesforsikringsafgift.

 • Anmeld skade

  Ved krav om erstatning skal du hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif på telefon 80 70 20 80.
  I tilfælde af dødsfald skal dødsboet ligeledes kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9.00 til 16.00.

 • Fortrydelsesret og opsigelse

  Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage fra den dag, du modtager bekræftelse på, at aftalen er indgået. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

  BNP Paribas Cardif
  Lyskær 1, 3 tv
  2630 Herlev

  Du kan også sende opsigelsen til info@bnpparibascardif.dk

  For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, skal du huske at oplyse dit policenummer.

 • Få tilsendt materiale

  Har du spørgsmål eller brug for yderligere materiale om ulykkesforsikringen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 30 00 06.

Download dokumenter


Vigtig viden om ulykkesforsikringen

Hent PDF →

Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring

Hent PDF →

Skadesanmeldelse ved dødsfald pga. ulykkestilfælde

Hent PDF →

Skadesanmeldelse ved ulykkestilfælde

Hent PDF →

Kontakt

Hvis du vil have tilsendt materiale
Ring til Ekspres Bank på 70 23 58 00 for at få tilsendt materiale om ulykkesforsikringen pr. post. 

Hvis du fortryder eller vil opsige din ulykkesforsikring 
Du kan annullere din forsikring inden for 30 dage efter modtagelse af policen, hvis du skulle fortryde. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

BNP Paribas Cardif
Lyskær 1, 3 tv
2630 Herlev

Opsigelsen kan du også sende på info@bnpparibascardif.dk. For at din opsigelse kan registreres korrekt, skal du huske at oplyse dit policenummer.

Hvis du vil anmelde skade
Ved krav om erstatning skal du, eller ved dødsfald dit dødsbo, kontakte BNP Paribas Cardif. Et krav om erstatning afgives ved så hurtigt som muligt at sende en skadesanmeldelse til BNP Paribas Cardif på nedenstående adresse:

BNP Paribas Cardif
Bredgade 56, 2
1260 København K

Skadeanmeldelsen kan du printe fra denne side under "Download dokumenter". 

Spørgsmål vedrørende skadesanmeldelse kan ske via telefonisk henvendelse til BNP Paribas Cardif på tlf.: 80 70 20 80 mandag-fredag fra kl. 9.00 til 16.00.