Kundeservice: 70 300 006

Med en Låne- og kreditsikring kan du trygt låne hos Ekspres Bank
Bestil en forsikring og få mere sikkerhed for dit løn

En Låne- og kreditsikring fra Ekspres Bank giver tryghed til dig og din familie


Med en Låne- og kreditsikring kan du trygt låne hos Ekspres Bank. Forsikringen dækker nemlig renter og afdrag på dit lån, hvis du bliver arbejdsløs, mister arbejdsevnen eller går bort.

 • Tryghed for dig og din familie.
 • Ved et lån på 25.000 kr. over 48 mdr., er prisen 77 kr./md.
 • Er I to, kan I begge blive dækket af forsikringen.
 • Nemme og gennemskuelige forsikringsbetingelser.


Hvad koster Låne- og kreditsikringen, når jeg har et lån?
 
 
Månedlig ydelse
kr.
Antal låntagere
Pris pr. mdr.
 
Hvad koster Låne- og kreditsikringen, når jeg har et kreditkort?
 

 

Saldo
kr.
Antal låntagere
Pris pr. mdr.
 

Prisen tillægges en afgift på 0,885 % af forsikringspræmien, som skal betales til staten i skadesforsikringsafgift.

Låne- og kreditsikring FAQ

Låne- og kreditsikring FAQ

 • Om forsikringen

  Dødsfald - Ved dødsfald udbetales et beløb som svarer til restgælden inkl. påløbende renter på det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen, op til 300.000 kr. ved lån og 75.000 kr. ved kredit.

  Fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed - Ved fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed erstattes din månedlige ydelse, som du betaler til Ekspres Bank for det lån eller den kredit, der er tilknyttet forsikringen. Efter din indtræden i forsikringen træder forsikringsdækningen i kraft efter 90 dage for fuldt tab af erhvervsevne og 120 dage for ufrivillig arbejdsløshed (kvalificeringsperioden).

       
   
   
  Lån
  Kredit
  Maks. månedlig erstatning
  10.000 kr.
  3.750 kr.
  Erstatningsperiode pr. skade
  12 måneder
  12 måneder
  Maks. erstatningsperiode
  36 måneder
  36 måneder
   
       


  Ved fuldt tab af erhvervsevne dækkes din første månedlig ydelse efter 30 hele dage med fuldt tab af erhvervsevne. Ved ufrivillig arbejdsløshed dækkes din første månedlige ydelse efter 60 hele dage med arbejdsløshed. Herefter udbetales en månedlig erstatning med 1/30 pr. dag som det fulde tab af erhvervsevne eller ufrivillig arbejdsløshed har varet.

  Ved erstatning sker udbetalingen til Ekspres Bank, som krediterer kontoen for det lån eller den kredit, som er tilknyttet forsikringen. Hvis I er to, som har tegnet forsikringen til jeres fælles lån eller kredit, er I begge dækket 100 % - ved krav om erstatning på samme tid, udbetales kun én erstatning.

 • Hvem kan tegne en forsikring?

  Forsikringen dækker dødsfald, fuldt tab af erhvervsevne og ufrivillig arbejdsløshed. For at blive en del af gruppeforsikringen er det en betingelse, at du

  • har en aftale om lån eller kort med Ekspres Bank,
  • er fyldt 18 år, men endnu ikke 66 år,
  • har et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (excl. Grønland og Færøerne)
  • er fuldt erhvervsdygtig, og
  • er indforstået med at arbejdsløshed, varsling om arbejdsløshed,
   opsigelse, sygdom eller lidelser som du er bekendt med inden
   tegning af forsikringen ikke er dækket.

  Hvis du ved forsikringens etablering ikke har et fuldtidsarbejde, så er det en forudsætning, for at få ret til erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, at du forinden din første dag med ufrivillig arbejdsløshed

   • har haft fuldtidsarbejde i mindst 6 sammenhængende måneder, eller
   • har været selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 sammenhængende måneder.
  • Ikrafttrædelse

   Forsikringen træder i kraft den dag Ekspres Bank har modtaget din underskrevne kreditaftale, hvis du samtidigt har tegnet forsikringen via Ekspres Banks hjemmeside, eller den dag Ekspres Bank har indgået en aftale med dig i telefonen om at indtræde i forsikringen. Forsikringsaftalen gælder en måned ad gangen og forlænges automatisk med en måned ad gangen.

  • Hvor længe dækker forsikringen?

   Forsikringen ophører den dag, hvor

   • lånet eller kreditten er indfriet
   • du fylder 75 år,
   • udbetaling af restgæld er sket i tilfælde af dødsfald,
   • forsikringsaftalen ophører (opsigelse kan ske for begge parter)

   Er I to personer, der er omfattet af forsikringen, og fylder én af jer 75 år eller afgår ved døden, er den anden af jer fortsat omfattet af forsikringen.

  • Hvad koster Låne- og kreditsikring?

   Ved lån beregnes forsikringspræmien ud fra en fast procentsats af den til enhver tid aftalte månedlige ydelse. Tegner du Låne- og kreditsikring er forsikringspræmien 8,5% og hvis I er to personer, der tegner forsikringen, er forsikringspræmien 14% af den til enhver tid aftalte månedlige ydelse.

   Forsikringspræmien faktureres sammen med de månedlige udgifter til lånet eller kreditten, og bliver tillagt den månedlige ydelse. Der skal også betales forsikringsgebyr i den periode, hvor BNP Paribas Cardif udbetaler forsikringserstatning til dig/jer.

        
    
   Priseksempel ved lån
   1 forsikret
   2 forsikrede
   Lånebeløb
   30.000,00 kr.
   30.000,00 kr.
   Månedlig ydelse
   600,00 kr.
   600,00 kr.
   Forsikringspræmie pr./ md.
   51,00 kr.
   84,00 kr.
   Skadesforsikringsafgift pr./ md. 0,45 kr. 0,74 kr.
    
        


   Ved kredit beregnes forsikringspræmien ud fra en fast procentsats af restgælden pr. måned, svarende til 0,33% af restgælden.

        
    
   Priseksempel ved kredit
   1 forsikret
   2 forsikrede
   Restgæld
   20.000,00 kr.
   20.000,00 kr.
   Månedlig ydelse
   400,00 kr.
   400,00 kr.
   Forsikringspræmie pr./ md.
   66,00 kr.
   132,00 kr.
   Skadesforsikringsafgift pr./ md. 0,58 kr. 1,17 kr.
    
        


   Provision
   Ekspres Bank modtager provision i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Ekspres Bank og BNP Paribas Cardif .
   Du kan få mere information hos Ekspres Bank.

  • Anmeld skade

   Ved krav om erstatning skal du hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif på telefon 80 70 20 80. I tilfælde af dødsfald skal dødsboet ligeledes kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9:00 til 16:00.

  • Fortrydelsesret og opsigelse

   Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af bekræftelse af aftalens indgåelse. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

   Ekspres Bank A/S
   Oldenburg Allé 3
   2630 Taastrup

   Du kan også sende opsigelsen på forsikring@ekspresbankmail.dk
   For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, bedes du oplyse dit lånenummer.

  • Få tilsendt materiale

   Ønsker du yderligere materiale om Låne- og kreditsikring, kan du kontakte Ekspres Bank på telefon 70 30 00 06.

  Grøn topbar
  Download dokumenter


  Vigtig information om Låne- og kreditsikring

  Hent PDF →

  Forsikringsbetingelser for lån

  Hent PDF →

  Forsikringsbetingelser for kredit

  Hent PDF →

  Skadesanmeldelse ved ufrivillig arbejdsløshed

  Hent PDF →

  Skadesanmeldelse ved fuld tab af erhvervsevne

  Hent PDF →

  Skadesblanket Selvstændige

  Hent PDF →

  Anmeldelse af dødsfald

  Hent PDF →  Har du en Tryghedsforsikring gennem Dahlberg/Basisbank, kan du finde de relevante dokumenter her

  Bestil på telefon
  Grøn topbar
  Kontakt

  Få tilsendt materiale
  Vil du gerne have tilsendt materiale om Låne- og kreditsikring pr. post, kan du kontakte Ekspres Bank på telefon 70 23 58 00.

  Fortrydelsesret og opsigelse
  Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af policen. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

  BNP Paribas Cardif
  Lyskær 1, 3 tv
  2630 Herlev

  Du kan også indsende opsigelsen på info@bnpparibascardif.dk

  Husk – at oplyse dit policenummer, så vi kan registrere din opsigelse korrekt.

  Hvor skal du henvende dig med krav om erstatning?Ved krav om erstatning skal du, eller ved dødsfald dit dødsbo, kontakte BNP Paribas Cardif. Et krav om erstatning afgives ved så hurtigt som muligt at indsende en skadesanmeldelse til BNP Paribas Cardif på nedenstående adresse: 

  BNP Paribas Cardif
  Bredgade 56, 2
  1260 København K

  Du kan printe skadesanmeldelser ud fra denne side. 

  Spørgsmål til skadeanmeldelse
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp vedrørende skadesanmeldelse, kan du kontakte BNP Paribas Cardif på
  tlf.: 80 70 20 80. De har åbent alle hverdage mellem kl. 9.00-16.00.

  En ulykkesforsikring giver tryghed til din familie

  Ulykkesforsikring

  Med en ulykkesforsikring via Ekspres Bank er du og din familie sikret økonomisk tryghed, hvis I skulle komme ud for en ulykke.

  • Du kan tegne forsikringen til dig selv og hele din familie.
  • Pris: kun 60 kr./md. (voksen) og 45. kr./md. (barn).
  • Dækning 24 timer i døgnet og i hele verdenen.
  • Nemme og gennemskuelige forsikringsbetingelser.

   

  Læs mere om vores ulykkesforsikring

  Bestil en ulykkesforsikring
  Ulykkesforsikring FAQ

  Ulykkesforsikring FAQ

  • Om forsikringen

   Ulykkesforsikringen dækker 24 timer i døgnet i hele verdenen og har en forsikringssum på 500.000 kr.

   Ulykkesforsikringen består af følgende dækninger:

   Dækning Erstatning
   Varigt mén Erstatning udbetales, når et ulykkestilfælde er direkte årsag til medicinske invaliditet (varigt mén) på min 5 %. Dvs. ved 5 % méngrad får man udbetalt erstatning svarende til 5 % af forsikringssummen på 500.000 kr., mens man ved méngrad på 20 % får udbetalt erstatning svarende til 20 % af forsikringssummen på 500.000 kr.
   Dobbeltdækning Ved et ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30 % eller derover, yder forsikringen dobbelt erstatning. Dvs. ved 30 % méngrad får man udbetalt erstatning svarende til 60 % af forsikringssummen på 500.000 kr.
   Tandskade Når et ulykkestilfælde er årsag til tandskade, erstattes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling. Tandskader på børn som først kan ses/afgøres efter, de er fyldt 18 år dækkes også.
   Behandlingsudgifter Udgifter til lægeordineret behandling grundet en ulykke hos fysioterapeut og kiropraktor erstattes.
   Straks-erstatning Brud på skulder, overarm, albue, underarm, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lårben, i knæ, underben, i ankel, mellemfod samt menisklæsion, overrevet korsbånd, totalt overrevet akillessene, diskusprolaps, giver en erstatning på 1 % af forsikringssummen på 500.000 kr.
   Dødsfald Beløb på 50.000 kr. udbetales, hvis en voksen dør som følge af en ulykke og 25.000 kr. udbetales, hvis barn dør som følge af en ulykke.

   Ved erstatning sker udbetalingen til dig, som er forsikrede. Ved dødsfald udbetales til dødsboet.

  • Hvem kan tegne forsikringen?

   Forsikringen kan tegnes af dig samt for din ægtefælde/registrerede partner/samlever (medforsikrede). For at kunne tegne forsikringen skal du og medforsikrede ved forsikringens ikrafttræden

   • være fyldt 18 år, men endnu ikke 71 år, og
   • have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).


   Forsikringen kan også tegnes for dine eller din medforsikredes børn, som ikke er fyldt 18 år. Børn skal have et dansk CPR-nummer samt fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).

    

    

  • Hvornår træder forsikringen i kraft?

   Forsikringen træder i kraft, den dag Ekspres Bank har indgået en aftale med dig over telefonen eller via Ekspres Banks hjemmeside. Hvis forsikringen er tegnet med skriftlig accept, træder forsikringen i kraft, når Ekspres Bank har modtaget den skriftlige accept – under forudsætning af at tegningskriterierne er opfyldt. Forsikringsaftalen gælder en måned ad gangen og forlænges automatisk med en måned ad gangen.

   Har du spørgsmål eller brug for yderligere materiale om ulykkesforsikringen, er du velkommen til at kontakte os på telefon
   70 30 00 06.

    

    

  • Hvor længe dækker forsikringen?

   Forsikringen ophører for dig den dag, hvor

   • du fylder 76 år,
   • du afgår ved døden, eller hvis
   • du eller BNP Paribas Cardif opsiger forsikringen.

   Såfremt der er tegnet ulykkesforsikring på barn/børn ophører forsikringen, når barnet/børnene fylder 18 år.

  • Hvad koster ulykkesforsikringen?

   Ulykkesforsikringen koster 60 kr. pr. voksen pr. måned og 45 kr. pr. barn pr. måned.

   Skadesforsikringsafgift og provision:
   BNP Paribas Cardif, filial af Cardif Försäkring AB, Sverige, indbetaler skadesforsikringsafgift til staten i henhold til skadesforsikringsafgiftsloven.

   Ekspres Bank modtager provision i overensstemmelse med samarbejdsaftalen mellem Ekspres Bank og BNP Paribas Cardif.
   Du kan få mere information hos Ekspres Bank.

   Ovenstående pris er inkl. skadesforsikringsafgift.

  • Anmeld skade

   Ved krav om erstatning skal du hurtigst muligt anmelde enhver forsikringshændelse til BNP Paribas Cardif på telefon 80 70 20 80.
   I tilfælde af dødsfald skal dødsboet ligeledes kontakte BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9.00 til 16.00.

  • Fortrydelsesret og opsigelse

   Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage fra den dag, du modtager bekræftelse på, at aftalen er indgået. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

   BNP Paribas Cardif
   Lyskær 1, 3 tv
   2630 Herlev

   Du kan også sende opsigelsen til info@bnpparibascardif.dk

   For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, skal du huske at oplyse dit policenummer.

  • Få tilsendt materiale

   Har du spørgsmål eller brug for yderligere materiale om ulykkesforsikringen, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 30 00 06.

  Download dokumenter


  Vigtig viden om ulykkesforsikringen

  Hent PDF →

  Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring

  Hent PDF →

  Skadesanmeldelse ved dødsfald pga. ulykkestilfælde

  Hent PDF →

  Skadesanmeldelse ved ulykkestilfælde

  Hent PDF →

  Kontakt

  Få tilsendt materiale
  Vil du gerne have tilsendt materiale om ulykkesforsikringen pr. post, kan du kontakte Ekspres Bank på telefon 70 23 58 00.

  Fortrydelsesret og opsigelse
  Hvis du fortryder forsikringen, kan du annullere den inden for 30 dage efter modtagelsen af policen. Du kan når som helst i forsikringsperioden kræve forsikringen opsagt på den næste forfaldsdag, som indtræder minimum 30 dage efter opsigelsen. Opsigelsen/annulleringen skal ske skriftligt til:

  BNP Paribas Cardif
  Bredgade 56, 2
  1260 København K

  Du kan også sende opsigelsen på info@bnpparibascardif.dk. For at vi kan registrere din opsigelse korrekt, bedes du oplyse dit policenummer.

  Anmeld skade
  Ved krav om erstatning skal du, eller ved dødsfald dit dødsbo, kontakte BNP Paribas Cardif. Et krav om erstatning afgives ved så hurtigt som muligt at sende en skadesanmeldelse til BNP Paribas Cardif på nedenstående adresse:

  BNP Paribas Cardif
  Bredgade 56, 2
  1260 København K

  Du kan printe skadesanmeldelser ud fra denne side. 

  Har du spørgsmål vedrørende skadesanmeldelse, kan du kontakte BNP Paribas Cardif på tlf.: 80 70 20 80. 
  BNP Paribas Cardif har åbent mandag-fredag fra kl. 9:00 til 16:00.